Certyfikaty

CERTYFIKATY KOSMETYKÓW NATURALNYCH I ORGANICZNYCH

Decydując się na zakup kosmetyku, warto przyjrzeć się bliżej jego składowi oraz certyfikatowi, jaki posiada. Certyfikat to nic innego, jak potwierdzenie jakości danego produktu, przyznawane pod warunkiem spełnienia wymagających norm produkcyjnych. Istnieje kilka organizacji certyfikujących, a każda z nich tworzy własny zbiór reguł, które zarówno produkt, jak i producent muszą spełniać, aby otrzymać potwierdzenie jakości.

Reguły te dotyczą takich zagadnień jak:

  • minimalna zawartość procentowa składników naturalnych i organicznych
  • dopuszczalna zawartość syntetyków lub ich brak
  • procesy, których można używać do przetwarzania surowców i półproduktów
  • określenie w jaki sposób traktować wodę podczas definiowania procentowej zawartości  składników naturalnych i organicznych

Organizacji certfikujących jest na świecie wiele, a oto najbardziej znane z nich, działające na terenie Europy.

ICEA Ethical and Environmental Certification Institute - Włoska organizacja certfikująca żywność i kosmetyki produkowane w sposób przyjazny środowisku. Posiada 11000 członków i 17 filii na świecie. Kosmetyk naturalny lub organiczny, certyfikowany przez instytut ICEA, to produkt: w którego skład wchodzą wyłącznie substancje dozwolone, który wytworzony został bez dodatku substancji lub materiałów pochodzących z organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO), który nie był testowany na zwierzętach, przy produkcji którego nie stosowano promieniowania jonizującego, który jest wytworzony z pierwotnych produktów pochodzenia rolniczego oraz substancji pochodzących z inwentarza żywego, certyfikowanych we wszystkich możliwych przypadkach.
   
Certyfikat zgodny z normą ISO 14021 drugiego stopnia, który reguluje, że producenci, importerzy lub dystrybutorzy produktów samodzielnie deklarują, że ich produkty i ich wytwarzanie są przyjazne środowisku. Nie potrzebny jest zatem dodatkowy udział zewnętrznych jednostek certyfikujących. Wybór tego rodzaju certyfikacji pozwala zaspokoić potrzeby kupujących i sprzedających. Osoba kupująca produkty z tym znakiem ma gwarancję, że powstał on zgodnie z wymogami norm ISO 14021, który zapewnia prawdziwość oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności prawnej producenta. Kosmetyki z tym znakiem gwarantują, że: żaden składnik produktu nie zawiera komponentu pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego; składniki zostały otrzymane bez wykorzystania pracy zwierząt; składniki jak i kosmetyk nie mogą być testowane na zwierzętach (zakaz zlecania takich badań innym podmiotom)
   
Znak Not Tested On Animals gwarantuje, że finalny produkt opatrzony tym logo, ani żaden ze składników użytych do jego produkcji oraz działanie całego preparatu nie były testowane na zwierzętach. Produkt może zawierać składniki wytwarzane przez żywe zwierzęta takie jak np. wosk pszczeli, miód, produkty mleczne, lanolinę. Logo "Leaping Bunny" (Skaczący króliczek) jest jedynym międzynarodowym symbolem, który zapewnia przestrzeganie najsurowszych standardów dotyczących wykorzystywania zwierząt do testów. By firma mogła wykorzystywać powyższe logo musi poddać się rygorystycznym kontrolom certyfikującym, które potwierdzą fakt, że zwierzęta nie są wykorzystywane do testowania produktu ani jego składników.
   
ECOCERT certyfikuje zarówno kosmetyki naturalne, jak i organiczne. Określił on dwie kategorie produktów nazwami: „kosmetyk ekologiczny” oraz „kosmetyk ekologiczny i organiczny”. Dla obydwu minimalny udział surowców naturalnych i pochodzenia naturalnego wynosi 95 proc a w przypadku kosmetyku ekologicznego i organicznego minimum 10 proc. wszystkich surowców i minimum 95 proc. zastosowanych substancji roślinnych musi być certyfikowanych jako organiczne. Dla kosmetyku ekologicznego wymogi te wynoszą odpowiednio minimum 5 proc. i minimum 50 proc.
   

Nikiel jest srebrzystobiałym metalem, obecnym w przedmiotach codziennego użytku (np. biżuteria) oraz produktach roślinnych (np. cukinie, szparagi, marchew, cebula, itd.). Sam w sobie nie jest metalem niebezpiecznym, ale jest wielu ludzi, którzy są na niego uczuleni. Osoby te powinny unikać w miarę możliwości kontaktu nawet z najmniejszą ilością tego metalu. Według naukowej kazuistyki w produktach kosmetycznych progiem, poniżej którego nie powinno być reakcji alergicznej jest 1 ppm, czyli jedna część na milion lub 0,000001. W praktyce nie ma kosmetyków całkowicie wolnych od niklu a napis „Nickel free” jest często z *gwiazdką, która następnie ukazuje zawartość niklu poniżej, którego występuje. Aby dodatkowo zagwarantować klientom, którzy są uczuleni lub wrażliwi na nikiel, WSZYSTKIE PARTIE KOSMETYKÓW z tym logo przechodzą testy na obecność niklu wykonywane przez zewnętrzne laboratorium. Badanie potwierdza, że jego obecność w danym produkcie jest poniżej wskazanego progu. Wszystkie testy do chwili obecnej potwierdzają, że procent niklu w obecny w produktach jest poniżej 1 ppm, a nawet jest 10 razy mniejszy od tej wartości!

COSMEBIO wymaga 95% wszystkich składników pochodzenia rolniczego, które mają być ekologiczne. 10% całkowitej masy produktu musi być ekologiczna. Pozwala nawet do 5% zawartości syntetycznych. Certyfikuje tylko francuskich producentów.
   
BDIH certyfikuje jedynie kosmetyki naturalne, nadając im opatrzony logiem znak „Certified Natural Cosmetic”. Produkt taki musi spełniać wszystkie kryteria. Nie wymaga procentowej zawartości substancji naturalnych oraz certyfikowanych surowców organicznych. Etykieta BDIH widoczna na opakowaniu jest gwarancją kontrolowanego czysto biologicznego produktu kosmetycznego, który jest przyjazny zarówno dla skóry jak i dla środowiska naturalnego.
   

NaTrue czyli Europejskie Ugrupowanie Interesów Producentów Kosmetyków Naturalnych i Organicznych to międzynarodowa jednostka certyfikująca i zrzeszająca firmy zajmujące się produkcją kosmetyków naturalnych. NaTrue jest gwarancją wsparcia idei kosmetyków naturalnych w Europie poprzez współpracę z międzynarodowymi partnerami, lobbing, naukowy know-how, doświadczenia i ekspertyzy. Certyfikat NaTrue posiadający trzy poziomy definiuje naturalne i ekologiczne produkty kosmetyczne.

 

FSC - Forest Stewardship Council to międzynarodowa organizacja promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Certyfikat ten zaświadcza nasze konkretne zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska. Wszystkie opakowania papierowe zawierają karton pochodzący z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób.