Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„Z NATURĄ NA TY” 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy „Z naturą na Ty”, zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem internetowym www.znaturanaty.pl, prowadzony jest przez firmę Natur Polska Piotr Zagórski, ul. Kuligowska 7C, 04-795 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP: 951-164-75-00, REGON: 017405011.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wszelkie informacje dotyczące zakupów podane są w języku polskim.

 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.znaturanaty.pl, poprzez urządzenia podłączone do sieci Internet.

 4. Średni czas realizacji Zamówienia (liczony od zaksięgowania płatności za zamówienie do wysłania do Kupującego) wynosi 2 dni robocze, nie dłużej niż 5 dni roboczych, chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej.

 5. Zamówienia realizowane są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 6. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie celem uproszczenia procedury przyszłych zakupów, jednak nie jest to konieczne i możliwe są również zakupy bez rejestracji.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

 3. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Płatność przelewem na konto Sklep.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Do wyboru: za pośrednictwem Poczty Polskiej (Przesyłka priorytetowa) albo Przesyłką Kurierską.

 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Pocztą Polską od 11zł, Przesyłka Kurierska od 14zł. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.

 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Kupujący ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).